Отлагане на Международния научен семинар България-Канада-Швейцария “Виготски и приобщаващото образование: епистемологични и методологически възгледи за силата на действие на специалистите”

Уважаеми колеги,
Предвид глобалния здравен контекст, свързан с COVID-19, отлагането на Международния научен семинар “Виготски и приобщаващото образование: епистемологични и методологически възгледи за силата на действие на специалистите” стана неизбежно.
В очакване на възобновяване на дейностите научният комитет Ви насърчава да подготвите научните си статии. Те ще бъдат представени на редакционната колегия и ще бъдат публикувани в международна селекция или издание.


Крайният срок за представяне на Вашите научни статии е 13 юли 2020 г.

За повече информация:
Указания към авторите
Скала за оценяване на статиите

От Организационния комитет