Международен научен семинар

“Л.С. Виготски и приобщаващото образование: епистемологични възгледи за силата на действие на специалистите”
Събитието ще се проведе на 20 и 21 май 2021 г. в електронна среда

Séminaire scientifique international (SSI)

“Vygotsky et l’éducation inclusive: regards épistémologiques sur les pouvoirs d’agir des professionnels”
Programmé le 20 et 21 mai 2021 en distanciel (compte tenu des restrictions sanitaires)

Нашата Мисия

Мисията на Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие е свързана с осъществяването на няколко основни дейности, съсредоточени в извършването на научни изследвания, предлагането на професионална експертиза и университетско образование и обединени в следните шест измерения:

  • Развитие на научни изследвания;
  • Обучение и практическо обучение на стажанти;
  • Трансфер на знания и на начини на интервенция;
  • Разработване и предоставяне на водещи практики;
  • Текущо оценяване на потребностите на професионалната общност;
 • Текущо оценяване на потребностите на децата и учениците в състояние на интелектуална недостатъчност и аутистичен спектър на развитие и техните семейства.

В този смисъл, нейната главна цел е пълно удовлетворяване на потребностите, както на професионалната общност, ангажирана с обучението и предоставянето на необходимите услуги, така и тези на специалната им клиентела, представена от децата и учениците в състояние на интелектуална недостатъчност и аутистичен спектър на развитие, включително и на техните семейства.

Дейността на Института и изпълнението на задачите, заложени в посочените критерии, гарантира посоката  и цялостното постигане на целите на неговото съществуване:

  • Да се стимулира създаването на междуинституционална и междусекторна мрежа от социални и образователни услуги, чрез която да се осъществява координация на цялата научноизследователска работа и подсилване на връзката с потребителите;
 • Разширяване на социалния резонанс и влияние върху образователните и социалните политики;
 • Популяризиране на научните постижения и превръщането им в знания с национално значение, достъпни за всички институции и потребители.

Научи повече за нас

Публикации

Виж всички публикации