Международен научен семинар “Л.С. Виготски и приобщаващото образование: епистемологични възгледи за силата на действие на специалистите”
20 и 21 май 2021 г.

Séminaire scientifique international (SSI) “Vygotsky et l’éducation inclusive: regards épistémologiques sur les pouvoirs d’agir des professionnels”
20 et 21 mai 2021

Нашата Мисия

Мисията на Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие е свързана с осъществяването на няколко основни дейности, съсредоточени в извършването на научни изследвания, предлагането на професионална експертиза и университетско образование и обединени в следните шест измерения:

  • Развитие на научни изследвания;
  • Обучение и практическо обучение на стажанти;
  • Трансфер на знания и на начини на интервенция;
  • Разработване и предоставяне на водещи практики;
  • Текущо оценяване на потребностите на професионалната общност;
 • Текущо оценяване на потребностите на децата и учениците в състояние на интелектуална недостатъчност и аутистичен спектър на развитие и техните семейства.

В този смисъл, нейната главна цел е пълно удовлетворяване на потребностите, както на професионалната общност, ангажирана с обучението и предоставянето на необходимите услуги, така и тези на специалната им клиентела, представена от децата и учениците в състояние на интелектуална недостатъчност и аутистичен спектър на развитие, включително и на техните семейства.

Дейността на Института и изпълнението на задачите, заложени в посочените критерии, гарантира посоката  и цялостното постигане на целите на неговото съществуване:

  • Да се стимулира създаването на междуинституционална и междусекторна мрежа от социални и образователни услуги, чрез която да се осъществява координация на цялата научноизследователска работа и подсилване на връзката с потребителите;
 • Разширяване на социалния резонанс и влияние върху образователните и социалните политики;
 • Популяризиране на научните постижения и превръщането им в знания с национално значение, достъпни за всички институции и потребители.

Научи повече за нас

Публикации

Виж всички публикации