Интерактивна и функционална подкрепа в обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие

Днес, 05.02.2020 г. от 12:00 часа в Педагогическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на платформата MS Teams, се състоя публичната защита на дисертационен труд на тема: "Интерактивна и функционална подкрепа в обучението […]

Прочети повече

ИИИНАСР участва в дистанционно проучване

ИИИНАСР изпълнява ангажимента за провеждане на дистанционно анкетиране с деца и ученици на различни възраст и в различна социална ситуация. Инициативата е част от проекта „Обучение на децата и младежите, въпреки ограниченията и срещу Covid-19“ […]

Прочети повече

Report du Séminaire scientifique international – Bulgarie-Canada-Suisse “Vygotsky et l’éducation inclusive: regards épistémologiques et méthodologiques sur les pouvoirs d’agir des professionnels”

Chères, chers collègues, Étant donné le contexte sanitaire mondial en rapport avec le COVID-19, le report de ce séminaire scientifique devient inévitable. En attendant la reprise des activités, le comité scientifique vous encourage à préparer […]

Прочети повече

Отлагане на Международния научен семинар България-Канада-Швейцария “Виготски и приобщаващото образование: епистемологични и методологически възгледи за силата на действие на специалистите”

Уважаеми колеги, Предвид глобалния здравен контекст, свързан с COVID-19, отлагането на Международния научен семинар “Виготски и приобщаващото образование: епистемологични и методологически възгледи за силата на действие на специалистите” стана неизбежно. В очакване на възобновяване на […]

Прочети повече

Международен научен семинар България-Канада-Швейцария

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЕМИНАР БЪЛГАРИЯ-КАНАДА-ШВЕЙЦАРИЯ           “Виготски и приобщаващото образование: епистемологични и методологически възгледи за силата на действие на специалистите” 20 и 21 май 2020 г. гр. Велико Търново Организатори: […]

Прочети повече