Висше педагогическо училище на Вод и Университет на Женева

Екип от Института за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие посети ESPE-Grenoble и HEP-Lausanne през месец май 2018 година.

Висше педагогическо училище на Вод

За Кантона Вод висшето образование и научните изследвания винаги са били приоритет и се развиват благодарение на поддържаната динамична политика. На тази територия се намират много държавни и частни образователни учреждения, чиято популярност има високо международно признание и популярност.

Висшето педагогическо училището (НЕР)на кантона Вод  се намира в гр. Лозана, в центъра на представителната за  района на Женевското езеро, Университетска мрежа.

НЕР е част от швейцарската мрежа на Висшите педагогически училища, и следва две основни цели:

  • Предлага обучение на учители на университетско ниво, както и на следдипломно обучение за всички педагогически специалисти в училищата;
  • Стимулира научноизследователската дейност в образователните науки, осъществявана в рамките на международни научноизследователски проекти, развойната дейност съдейства за усъвършенстване на образователната практика като предлага разнообразие от ресурси за педагогически специалисти в училищата.

 

 

Сектор „Специална педагогика“

Учебно-научното звено „Специална педагогика“ координира и развива преподавателска и научноизследователска дейност в области, свързани с обучението на деца с увреждания.

Мисии

Мисията на този сектор е да предостави обучение, преподавателски и изследователски услуги на всеки учител, който работи с ученици на възраст от 0 до 20 години, чиито индивидуални характеристики могат да бъдат изключително разнообразни:

  • деца и ученици със специални образователни потребности;
  • деца и ученици с обучителни затруднения или интелектуална недостатъчност;
  • с трудности в адаптацията;
  • с множество увреждания, сензорни и двигателни увреждания, поведенчески разстройства;

Образование и обучение

Учебно-научното звено по  Специална педагогика участва в организирането на няколко специалности като основно, продължаващо и следдипломно обучение.

https://www.hepl.ch

 

Университет на Женева

Основан през 1559 г., Женевският университет е един от най-големите университети в Швейцария.

Богатото интелектуално наследство и хуманистичните традиции, които Университът носи  от векове, днес  го отличават с привилегировано международно влияние и с продължение в култивирането на своята отвореност към света.

Стремежът да покаже високи области на научното познание и преподаване.

Университетър е създаден на базата на Института за образователни науки, който през 1912 г. обединява съществуващите Катедра по педагогиката (основана през 1890 г.) и Катедра по психология (основана през 1891 г.) и Катедрите по право, медицина и социални науки.

         Съвременният Женевски университет е създаден през 1975 г. и неговата призвание е да подготвя специалисти и да осъществява изследователска дейност в различни области на човекознанието, и по-конкретно в науките за развитието на човека, за поведението и човешкото функциониране, както и за изучаване на условията, възможностите и границите на неговата образованост.

Факултетът по психология и науки за образованието през 2012 г. отбелязва стогодишнината от създаването на Института Жан-Жак Русо, който е неговият първи институт.

Днес Факултетът включва:

  • Секция „Психология“, специализирана в афективни науки, когнитивни науки, психологическа клиника, човешко развитие – от детството до старостта и изучаване на социалното поведение, школата Жан Пиаже;
  • Секция „Образователни науки“, специализирана в областта на анализа на образователните системи, образованието за възрастни, специалното образование, преподаването / ученето и дидактиката;
  • Секцията TECFA, специализирана в обучението и технологиите за обучение.

https://www.unige.ch