Изявление на ИИИНАСР

И З Я В Л Е Н И Е Относно: Изразяване на позицията на ИИИНАСР към показаните резултати от процеса на деинституционализация и оценката на качеството на социалните, образователните и здравните услуги за деца и […]

Прочети повече

Работна визита в Швейцария на ИИИНАСР

По покана на Prof. Dr Lise Gremion и нейният екип от Haute école pédagogique du canton de Vaud, екип от ИИИНАСР осъществи работна визита в Швейцария. Работната програма включва посещения в специализирани учебни и социални […]

Прочети повече

Обучение на тема “Психология на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие”

На 16-ти февруари 2019 г., в ЦСОП „П.Р.Славейков“, гр. Плевен се проведе първото обучение на ИИИНАСР на тема „Педагогика и психология на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие“.

Прочети повече

Материали от Трети научен дискусионен форум  “От приобщаване към участие в образователния процес “, 07-08 декември 2018, гр. Велико Търново

“Управление, образователен процес, социопрофесионални отношения – в контекста на приобщаващата образователна институция и визията за Образованието 2030“ – проф. дпн. Анелия Гърбачева “Обучението в приобщаващ контекст” – Христина Фидосиева “Благополучието в училище на седмокласниците” – […]

Прочети повече

Материали от Втори научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес”, 23-25 юни 2018, с. Крапец

Материали от Втори научен дискусионен форум – междуинституционална квалификация “От приобщаване към участие в образователния процес на педагогическите специалисти и учениците”, 23-25 юни 2018, с. Крапец   Да се научиш да виждаш Другия: За подготовката […]

Прочети повече

Втори научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес на педагогическите специалисти и учениците”, с. Крапец

  Екипът на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец, заедно с директорите на Центровете за специална образователна подкрепа в град Плевен и град Долни Дъбник, и на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование […]

Прочети повече

Кой е ресурсният учител?

Отговори, базирани на научноизследователските факти Представеният профил на ресурсния учител се основава на изучаването на промените в образователната среда и социалните отношения. Кой е ресурсният учител? Дебютът на ресурсния учител на педагогическата сцена датира вече […]

Прочети повече

Материали от Първи научен дискусионен форум  “От приобщаване към участие в образователния процес “, 14-15 декември 2017, гр. Велико Търново

Перспективи на приобщаването и гражданското участие – проф. дн Жан-Клод Калюби (Prof. Jean-Claude Kalubi) Приобщаване и участие в образователния процес – проф. дпн Анелия Гърбачева Подкрепа – между теоретичната парадигма и практическите предизвикателства – Христина […]

Прочети повече