Сборник от международен научен семинар „Л. С. Виготски и приобщаващото образование: епистемологични възгледи за силата на действие на специалистите“

Настоящият сборник представя статии от Първия международен научен семинар, „Л. Виготски и […]