Втори научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес на педагогическите специалисти и учениците”, с. Крапец

  Екипът на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец, заедно с директорите на Центровете за специална образователна подкрепа в град Плевен и град Долни Дъбник, и на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование […]

Прочети повече

Кой е ресурсният учител?

Отговори, базирани на научноизследователските факти Представеният профил на ресурсния учител се основава на изучаването на промените в образователната среда и социалните отношения. Кой е ресурсният учител? Дебютът на ресурсния учител на педагогическата сцена датира вече […]

Прочети повече

Материали от Първи научен дискусионен форум  “От приобщаване към участие в образователния процес “, 14-15 декември 2017, гр. Велико Търново

Перспективи на приобщаването и гражданското участие – проф. дн Жан-Клод Калюби (Prof. Jean-Claude Kalubi) Приобщаване и участие в образователния процес – проф. дпн Анелия Гърбачева Подкрепа – между теоретичната парадигма и практическите предизвикателства – Христина […]

Прочети повече

Научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес”

Катедра “Начална училищна педагогика”, Педагогически факултет, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” На 14 и 15 декември 2017 г. в Педагогическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” се проведе научният дискусионен форум “От […]

Прочети повече

Участие в образователния процес на ученици със специални образователни потребности

В последните години проблемът за интеграцията и пълноценното включване на ученици със специални образователни потребности в училищната среда е все по-актуален. Съвременната тенденция за приобщаване на ученици с различни интелектуални дефицити и физически увреждания в […]

Прочети повече