Научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес”

Катедра “Начална училищна педагогика”, Педагогически факултет, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” На 14 и 15 декември 2017 г. в Педагогическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” се проведе научният дискусионен форум “От […]

Прочети повече

Участие в образователния процес на ученици със специални образователни потребности

В последните години проблемът за интеграцията и пълноценното включване на ученици със специални образователни потребности в училищната среда е все по-актуален. Съвременната тенденция за приобщаване на ученици с различни интелектуални дефицити и физически увреждания в […]

Прочети повече