Обучение на тема „Психология на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие“

На 16-ти февруари 2019 г., в ЦСОП „П.Р.Славейков“, гр. Плевен се проведе първото обучение на ИИИНАСР на тема „Педагогика и психология на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие“.

Материали от Трети научен дискусионен форум  „От приобщаване към участие в образователния процес „, 07-08 декември 2018, гр. Велико Търново

„Управление, образователен процес, социопрофесионални отношения – в контекста на приобщаващата образователна институция […]