Séminaire scientifique international (SSI) “Vygotsky et l’éducation inclusive: regards épistémologiques sur les pouvoirs d’agir des professionnels” , 20 et 21 mai 2021

Les 20 et 21 mai 2021, a eu lieu le Séminaire scientifique international intitulé “L. Vygotsky et l’éducation inclusive”. Ce forum virtuel de deux jours a rassemblé des chercheurs venant de 12 pays et de 4 continents. Il a mis en évidence l’engagement de la communauté […]

Прочети повече

Международен научен семинар “Л. Виготски и приобщаващото образование”, 20-21 май 2021 г.

На 20 и 21 май 2021 г. се проведе Международният научен семинар “Л. Виготски и приобщаващото образование”. Двудневният виртуален форум събра участието на изследователи от 12 страни от 4 континента и показа ангажираността на научната […]

Прочети повече

Национална изложба на ученическото творчество “Заедно”

Начално училище „Цани Гинчев“ – град Лясковец с подкрепата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец, Сдружение за споделено учене „Ела“ и Институт за изследване на интелектуалната […]

Прочети повече

Първи фестивал на детската песен “Всичко е музика”, 28 април 2020 год, гр. Павликени

ИИИНАСР има удоволствието да бъде партньор в организацията и провеждането на Първия фестивал на детската песен “Всичко е музика”, който ще се проведе на 28 април 2020 година в гр. Павликени и ще събере ученици, […]

Прочети повече

Изявление на ИИИНАСР

И З Я В Л Е Н И Е Относно: Изразяване на позицията на ИИИНАСР към показаните резултати от процеса на деинституционализация и оценката на качеството на социалните, образователните и здравните услуги за деца и […]

Прочети повече

Покана за участие в българо-швейцарски научен дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“

Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие (ИИИНАСР) Ви кани за участие в българо-швейцарския научен дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“, който ще се проведе на 29 и […]

Прочети повече

Работна визита в Швейцария на ИИИНАСР

По покана на Prof. Dr Lise Gremion и нейният екип от Haute école pédagogique du canton de Vaud, екип от ИИИНАСР осъществи работна визита в Швейцария. Работната програма включва посещения в специализирани учебни и социални […]

Прочети повече

Обучение на тема “Психология на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие”

На 16-ти февруари 2019 г., в ЦСОП „П.Р.Славейков“, гр. Плевен се проведе първото обучение на ИИИНАСР на тема „Педагогика и психология на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие“.

Прочети повече

Първа обява за обучение на педагогически специалисти

Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие (ИИИНАСР) и Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „П. Р. Славейков“, гр. Плевен предлагат първото си обучение за педагогически специалисти на тема: ПСИХОЛОГИЯ НА […]

Прочети повече