Шести обучителен модул по проект “Реми” – “Работа със семейства”

На 01 август 2022 г. се проведе последния обучителен модул от серията, включени в дейностите по проект “РеМи. Темата “Работа със семейства” представи проф. Жан-Клод Калюби от Университета на Шербрук, Канада. 

Проф. Калюби е част от Факултет на науки за образованието, Университет на Шербрук – Канада. От 2022 година той е и почетен доктор на Великотърновски университет (Doctor honorius causa) за неговите заслуги за развитието и прилагането на приобщаващото образование. Научните му интереси са свързани с динамиката на социалните траnсформации, семейни роли, взаимоотношения родител-дете, социално участие, интелектуална недостатъчност, аутистичен спектър на развитие.

По време на срещата проф. Калюби насочи вниманието към отношенията между семейството и училището в контекста на пост-ковид.