Шести научен дискусионен форум

Покана за участие в 6-ти научен дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“

05 – 07 юли 2024 г.
гр. Шабла

Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие (ИИИНАСР) Ви кани за участие в шестия научен дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“, който ще се проведе в периода 05 – 07 юли 2024 г. в гр. Шабла.

Форумът по традиция събира международна професионална общност от университетски преподаватели, директори и педагогически специалисти от образователни институции (ЦСОП, РЦПППО, ОУ, СУ, ДГ), представители на неправителствени организации, студенти и родители.

В програмата се предвижда обсъждането на теми, свързани с приобщаването и многообразието в класната стая, подкрепа в обучението, технологиите в специалното обучение, екология и култура. При желание за участие с представяне на конкретна тема или споделяне на работещи модели и добри практики, да се отбележи в регистрационната форма.

Директорите на образователни институции могат да запознаят с настоящата покана, както педагогическия екип, така и родителите.

Форумът ще се проведе от 05 до 07 юли 2024 г., осъществява в партньорство с Център за специална образователна подкрепа „П.Р. Славейков“, гр. Плевен и с изключителната подкрепа на Община Шабла.

Срок за регистрация и заявка за участие с тема: 05 юни 2024 г.
Такса за участие – 120 лв., за студенти и докторанти – 60 лв.
Участието на родители и лектори е безплатно.

Плащането се осъществява по банков път:
Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие
Банка ДСК, IBAN: BG17STSA93000025707306
Основание за плащане: участие във форум

Срок за плащане: 14 юни 2024 г. 

Loading gif

Вече сте регистриран?

Използвайте това поле ако желаете да анулирате регистрацията си.

За контакти:
Христина Фидосиева, телефон: 0885 55 13 53
e-mail: iiinasrbg@gmail.com