Трети обучителен модул по проект “РеMи” – “Подкрепа в обучението и развитието на деца и ученици със специални образователни потребности” 

На 21 юли 2022 г. се проведе трети обучителен модул по проект “РеМи” с лектори  проф. дпн Анелия Гърбачева и ас. д-р Христина Фидосиева. Темата на модула “Подкрепа в обучението и развитието на деца и ученици със специални образователни потребности” е насочена към родители и студенти, които са включени в изпълнението на предстоящите дейности по проекта.

В модула тематично се разгледа какво представялва подкрепата и каква е нейната сила на действие в посока развитие и обучение на деца и ученици със специални образователни потребности. Лекторите насочиха вниманието към няколко концептуални опори, които обуславят работата със семейства и деца с увреждания. 

В края на срещата бяха обособени практически насоки към студентите, свързани с тяхната ангажираност към семействата в рамките на проекта.