Работна визита в Швейцария на ИИИНАСР

По покана на Prof. Dr Lise Gremion и нейният екип от Haute école pédagogique du canton de Vaud, екип от ИИИНАСР осъществи работна визита в Швейцария. Работната програма включва посещения в специализирани учебни и социални заведения, участие в международен научно-практически симпозиум и културни мероприятия.

Ден 1: Посещение в CFPS Le Repuis, Grandson, Швейцария

По покана на директора на CFPS Le Repuis – Luc Lambert, екип от ИИИНАСР посети Специализиран център за професионално обучение Le Repuis, Швейцария.

Панорамен изглед към сградите на Le Repuis

Мисията на Le Repuis е да осигури професионално обучение на младежи, които не могат да го придобият в традиционната образователна система. Целта е да им се осигури максимална автономност за бъдещата професионална и социална интеграция.

На основата на диференцирана педагогика и персонализиран подход за обогатяване на уменията, се гарантира професионалното и социалното обучение на младежите. Работата протича в мрежа със системна визия. Осигурява се професионалното обучение, като по този начин се отговаря и на икономическите нужди на обществото. Дейностите и професионалната подготовка се реализира в партньорство с редица доказали се фирми, така че да може младежите да получават подготовката си и в реални ситуации. По този начин се сблъскват с различни аспекти, които професионалното поле изисква (срокове, контакт с клиенти, конкуренция). Концепцията за обучение на младежи е разпределена в три основни оси, отговаряйки на способностите на обучаемите по най-подходящия начин:

 • За младежи, които са достатъчно самостоятелни и без значителни интелектуални затруднения – с подкрепа от професионален координатор по интеграция;
 • За младежи със значителни интелектуални затруднения или поведенчески особености – семинарно обучение;
 • За младежи, които са придобили професионални и социални умения, но имат значителни интелектуални затруднения– партньорство с фирми;

Преминаването от една концепция за обучение към друга е възможно по всяко време, в зависимост от напредъка на младежите.

Среща с Luc Lambert – директор на Le Repuis

Професионалните ателиета, в които се реализира обучението,  са обособени в няколко направление:

 • Графични изкуства;
 • Търговска дейност;
 • Авторемонтни дейности;
 • Строителни дейности;
 • Готварство;
 • Водопроводни услуги;
 • Градинарство;
 • Земеделие;
 • Поддръжка на сгради;
 • Дървообработване;
 • Озеленяване;
 • Ресторантьорство.

Le Repuis разполага и с три жилищни пространства, които позволяват постепенно развитие на самостоятелността и социалните умения на младежите.

Сътрудничеството със семейството се реализира чрез системна оценка на социалния контекст, за да могат да се поставят конкретни образователни цели. Екипът на Le Repuis приема семейството за ценен ресурс при изпълнение на целите в обучението.

Отляво надясно: Христина Фидосиева, проф. дпн. Анелия Гърбачева, Luc Lambert и Милен НаковПо време на посещението се осъществи  среща с  директора на центъра – Luc Lambert. В презентация той представи функционалната структура на нивата за обучение, програмите за професионална подготовка, след което се посетиха различни работни ателиета.

https://www.lerepuis.ch/

Ден 2: 5-ти Международен симпозиум, посветен на училищното неравенство  на тема “Изграждане на бъдеще за всеки ученик”

5e colloque international sur les inégalités scolaires: Construire un avenir pour chaque élève, HEP-Vaud, Лозана, Швейцария

Екипът от ИИИНАСР участва в Петия международен симпозиум с три доклада-презентации.  

Симпозиумът се проведе в  HEP-Vaud с участието на представители от осем страни – Швейцария, Канада, Франция, България, Ливан, Бразилия, Италия, Албания.     

 Координационният екип включва  Lise Gremion HEP Vaud; CH Pierre Curchod HEP Vaud, CH; Catherine Dumoulin UQAC, CA; Jean-Claude Kalubi Uni Sherbrooke, CA; Francine Brocard HEP Vaud, CH; François Gremion HEP-BEJUNE, CH; Marie-Paule Matthey HEP Valais, CH; Unité Communication HEP Vaud, CH.

Членовете на научния комитет са Abdoulaye Anne Uni Laval, CA; Anastasie Amboulé Abath UQAC, CA; Hervé Benoit INSHEA, FR; Cédric Blanc Fondation Verdeil, CH; Catherine Blaya LASALE, HEP Vaud, CH; Hervé Boechat INTEGRAS, CH; Corina Bori-Anadon UQTR, CA; Marie-Christine Brault UQAC, CA; Alexandre Duchêne Uni Fribourg, CH; Fabio Di Giacomo HEP Valais, CH; Héloïse Dürler HEP Vaud, CH; Serge Ebersold CNAM, FR; Michael Gaudrault CEGEP Jonquière, CA; Anelia Gаrbatcheva Uni Véliko Tarnovo, Bulgarie; Nancy Granger Uni Sherbrooke, CA; Daniel Hofstetter HEP Fribourg, CH; Luc Laberge ÉCOBES; Cégep Jonquière, CA; Jean-Marie Lavanchy HEP Valais, CH; Catherine Lebossé CSE-Québec, CA; Corinne Monney HEP Vaud, CH; Philippe Nendaz SESAF DFJC Vaud, CH; Salmata Oedraogo UQAC, CA; Tania Ogay Uni Fribourg, CH; Greta Pelgrims Uni Genève, CH; Pierre Périer Uni Rennes, FR; Fernando José Pires de Sousa OPP UFC, Brésil; Eric Plaisance Uni Paris Descartes, FR; Michele Poretti HEP Vaud, CH; Tibère Schweizer HEP Fribourg, CH.

Създадената мрежа от висши училища представи своята визия за неравенствата и тяхното преодоляване. Симпозиумът има четири тематични оси:

 • Социално-икономически подходи при решаване на проблемите на училищните неравенства;
 • Здраве и образование;
 • Качество на обучението;
 • Качество на училищната среда.

Основните лекции са, които се представиха на симпозиума бяха:

 • „La pauvreté multidimensionnelle et le décrochage scolaire“ Prof. Dr Salmata Ouedraogo, Université du Québec à Chicoutimi, Canada;
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е IMG_0461-1-534x1024.jpg
Prof. Dr Salmata Ouedraogo
 • „Quand la reconnaissance ne suffit plus! Manifeste pour une pédagogie critique de la diversité“, Prof. Dr Alexandre Duchêne, Université de Fribourg, Suisse;
 •  „Inégalités et décrochage, le climat scolaire: un médiateur?“, Prof. Dr Catherine Blaya, LASALE, Haute école Pédagogique Vaud, Suisse;
 • „Le Conseil supérieur de l’éducation: une contribution singulière à la réflexion sur l’éducation inclusive et les inégalités scolaires“, Prof. Dr Catherine Lebossé, Coordinatrice, CSE, Québec.
 • „L’éducation et la culture dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion scolaire: une expérience communautaire au Brésil“, Prof. Fernando José Pires de Sousa, OPP UFC, Brésil;
Prof. Dr Alexandre Duchêne

Българското участие в първия ден на симпозиума е в секция „Икономика на образованието и социално-икономически подходи при училищните неравенства“. Представянето на  проф. дпн Анелия Гърбачева, Христина Фидосиева и Петър Велчовски е с тема „Интерактивната и функционална подкрепа в контекста на приобщаващо образование“/ „Le soutien pédagogique interactif et fonctionnel dans le contexte de l’éducation inclusive“.

проф. дпн Анелия Гърбачева и Христина Фидосиева

Доц. д-р Неда Балканска от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се включи с темата „Аспекти на говорна говорната терапия при слухово протезирани ученици в начално училище“ – авторов метод за определяне на словореда в просто изречение/ „Aspects of language therapy with hearing impaired children in primary school“ (Author’s method for acquiring word order of simple sentence).

доц. д-р Неда Балканска

Ден 3: 5-ти Международен симпозиум, посветен на училищното неравенство  на тема “Изграждане на бъдеще за всеки ученик”

Във втория ден българското присъствие продължи с  моделите на специална подкрепа в Центровете за специална образователна подкрепа в България – „Алтернативна и допълваща комуникация в интензивната образователна подкрепа – високотехнологични и нискотехнологични ресурси“/“La communication complémentaire et alternative, les programmes spécialisés dans le cadre du soutien éducatif intensif“. Темата беше представена от проф. дпн Анелия Гърбачева, Милен Наков – директор на ЦСОП „П.Р.Славейков“, гр. Плевен и Петър Велчовски.  

Отляво надясно: Петър Велчовски, Милен Наков и проф. дпн Анелия Гърбачева

Проведе се и кръгла маса с тема  „Училищни политики и неравенства – хоризонти за бъдещето на всички ученици“ с участието на:

 • Carole Angéloz, училищен инспектор, Fribourg, Suisse ;
 • Sylvie Beaupré, координатор на програмата «Une école montréalaise pour tous », Министерство на образованието, Québec, Canada;
 • Dr Xavier Conus, изследовател Университет  Fribourg, Suisse;
 • Raphaelle Deshayes, ръководител на Primo pour la Suisse romande;
 • Prof. Catherine Lebossé, координатор, CSE, Québec, Canada;
 • Georges Lemieux, директор на лингвистична интеграция и интеркултурно образование, Montréal, Québec;
 • Philippe Nendaz, ръководител на службата за специално образование на кантон Vaud, Suisse;
 • Dr Regina Pinhо, директор на  SESC, Brésil;
 • Dr Antonio Florencio de Queiroz вицепрезидент на Fecomércio, Rio de Janeiro., Brésil.
Кръгла маса

Интересът на аудиторията към българското представяне се показа с въпросите, които бяха поставени след представянията.  ИИИНАСР получи покана за включване като равностоен партньор в създадената междууниверситетска мрежа.

Ден 3: Музей „Collection de l’Art Brut“

Работната визита продължи с посещение на един от ключовите музеи в Лозана –  Collection de l’Art Brut, който  изненадва с уникална колекция от произведение на самоуки творци. Този музей показва творбите на маргинализирани групи от хора. Чрез постоянните и временните колекции,  посетителите имат възможност да се докоснат до изкуство, непроницаемо за колективните норми и ценности.

Collection de l’Art Brut

Самоуките творци създават изкуство без необходимост от признание или одобрение, което е освободено от влиянието на художествената традиция.

Концепцията на Art Brut е разработена от френския художник Жан Дъбуфе през 1945 г., когато започва да колекционира произведения на изкуството, създадени от осъдени, затворници, пациенти на психиатрични клиники.  В тази „маргинална колекция“ се „…преоткрива изкуството във всичките му фази, започвайки от своите собствени импулси“.

Колекцията Art Brut допринася за културното влиянието на град Лозана, кантон Во в Швейцария и по света. Като първата в света колекция от този вид, тя е изградила силни връзки с институциите, посветени на тази форма на изразяване извън нормите и е развила мрежа за обмен и сътрудничество.

В музея има над 70 000 произведения от 1000 автори. Почти 700 творби са постоянно изложени в залите на Château de Beaulieu, специално проектирани на четири етажа.

Collection de l’Art Brut продължава своята мисия чрез откриването, изучаването и опознаването на тези творения.

https://www.artbrut.ch/

Ден 3: Къща La Maison de Quartier 

Основната цел на La Maison de Quartier е да укрепи социалните връзките между жители на град Лозана, да насърчи и интегрира хората с увреждания, да подкрепи имигрантите. Дейностите са насочени към всички възрастови групи – от най-малките до възрастните.


La Maison de Quartier

http://www.maisondequartiersousgare.ch/index.php?id=6