Първи обучителен модул по проект “РеMи” – “Социална подкрепа на семейства на деца/ученици със специални образователни потребности”

На 12 юли се проведе първи обучителен модул по проект “РеМи” с лектор доц. д-р Боряна Здравкова. Темата на модула “Социална подкрепа на семейства на деца/ученици със специални образователни потребности” е насочена към студенти, които са включени в изпълнението на предстоящите дейности по проекта. 

Доц. Боряна Здравкова е част от състава на катедра „Педагогика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Нейните научни интереси са свързани с междуинституционалните взаимодействия за социалнопедагогическа подкрепа на деца/ученици, социалнопедагогическа подкрепа на деца/ученци от уязвими етнически общности, образование и обучение на възрастни.

Доц. Здравкова представи в детайли мрежата от институции и структури, които имат функциите да подпомагат децата и учениците със специални образователни потребности и техните семейства. 

Срещата завърши с дискусия, в която студентите имаха възможност да зададат своите въпроси, свързани с темата, както и да изразят мнение и коментари.