Пети научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес“

Покана за участие в пети научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес“

28-29 юни 2023 г.
гр. Шабла

Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие (ИИИНАСР) Ви кани за участие в петия научен дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“, който ще се проведе на 28 и 29 юни 2023 година в гр. Шабла. 

Форумът ще събере международна професионална общност от университетски преподаватели, директори и педагогически специалисти от образователни институции (ЦСОП, РЦПППО, ОУ, СУ, ДГ), представители на неправителствени организации, студенти и родители.

В програмата се предвижда обсъждането на теми, свързани с интензивното взаимодействие с деца и ученици със специални образователни потребности, подкрепата на родителите и тяхната роля в учебния процес, както и разнообразните подходи на обучение в Центрове за специална образователна подкрепа, тренинги и кръгла маса. При желание за участие с представяне на конкретна тема или споделяне на работещи модели и добри практики, да се отбележи в регистрационната форма.

Директорите на образователни институции могат да запознаят с настоящата покана, както педагогическия екип, така и родителите.

Форумът ще се проведе от 28 до 29 юни 2023 г. в  Зелен образователен център, гр. Шабла.

Срок за регистрация и заявка за участие с тема: 05 юни 2023 г.
Такса за участие – 120 лв., за студенти и докторанти – 60 лв.
При еднодневно участие се заплаща половината такса.
Участието на родители и лектори е безплатно.

Регистрацията за събитието приключи.

Плащането се осъществява по банков път:
Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие
Банка ДСК, IBAN: BG17STSA93000025707306
Основание за плащане: участие във форум

За контакти:
Христина Фидосиева, телефон: 0885 55 13 53
e-mail: iiinasrbg@gmail.com