Обучение на тема “Психология на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие”

На 16-ти февруари 2019 г., в ЦСОП „П.Р.Славейков“, гр. Плевен се проведе първото обучение на ИИИНАСР на тема „Педагогика и психология на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие“.

Във фокуса на обучението беше:

  • Актуализацията на знанията – запознаване с екологичната визия за развитието на човека, организацията на учебния процес и приобщаващото образование, интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие;
  • Обогатяването на професионалните умения и създаване на умения за функционално оценяване и решаване на проблеми, основавайки се на добри практики при работа с деца и ученици в състояние на интелектуална недостатъчност и аутистичен спектър на развитие.
  • Участието на педагогическите специалисти в работа по групи и решаване на  казуси по темата.

Участие взеха 17 представители на ЦСОП, 6 психолози, 6 ресурсни учители, 2  педагогически съветници и един логопед.

Предстои провеждането на 2-рото обучение на ИИИНАСР, което ще се състои в края на месец март и ще включва полудневен тренинг и участие в „процедури“ по функционално оценяване на деца и ученици в състояние на интелектуална недостатъчност и аутистичен спектър на развитие.

За повече информация:

Христина Фидосиева – сътрудник в ИИИНАСР, 0885 55 13 53

e-mail: iiinasrbg@gmail.com