Интерактивна и функционална подкрепа в обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие

Днес, 05.02.2020 г. от 12:00 часа в Педагогическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на платформата MS Teams, се състоя публичната защита на дисертационен труд на тема: "Интерактивна и функционална подкрепа в обучението […]

Прочети повече

ИИИНАСР участва в дистанционно проучване

ИИИНАСР изпълнява ангажимента за провеждане на дистанционно анкетиране с деца и ученици на различни възраст и в различна социална ситуация. Инициативата е част от проекта „Обучение на децата и младежите, въпреки ограниченията и срещу Covid-19“ […]

Прочети повече

Report du Séminaire scientifique international – Bulgarie-Canada-Suisse “Vygotsky et l’éducation inclusive: regards épistémologiques et méthodologiques sur les pouvoirs d’agir des professionnels”

Chères, chers collègues, Étant donné le contexte sanitaire mondial en rapport avec le COVID-19, le report de ce séminaire scientifique devient inévitable. En attendant la reprise des activités, le comité scientifique vous encourage à préparer […]

Прочети повече

Отлагане на Международния научен семинар България-Канада-Швейцария “Виготски и приобщаващото образование: епистемологични и методологически възгледи за силата на действие на специалистите”

Уважаеми колеги, Предвид глобалния здравен контекст, свързан с COVID-19, отлагането на Международния научен семинар “Виготски и приобщаващото образование: епистемологични и методологически възгледи за силата на действие на специалистите” стана неизбежно. В очакване на възобновяване на […]

Прочети повече

Национална изложба на ученическото творчество “Заедно”

Начално училище „Цани Гинчев“ – град Лясковец с подкрепата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец, Сдружение за споделено учене „Ела“ и Институт за изследване на интелектуалната […]

Прочети повече

Първи фестивал на детската песен “Всичко е музика”, 28 април 2020 год, гр. Павликени

ИИИНАСР има удоволствието да бъде партньор в организацията и провеждането на Първия фестивал на детската песен “Всичко е музика”, който ще се проведе на 28 април 2020 година в гр. Павликени и ще събере ученици, […]

Прочети повече

Изявление на ИИИНАСР

И З Я В Л Е Н И Е Относно: Изразяване на позицията на ИИИНАСР към показаните резултати от процеса на деинституционализация и оценката на качеството на социалните, образователните и здравните услуги за деца и […]

Прочети повече

Покана за участие в българо-швейцарски научен дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“

Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие (ИИИНАСР) Ви кани за участие в българо-швейцарския научен дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“, който ще се проведе на 29 и […]

Прочети повече