Отлагане на Международния научен семинар България-Канада-Швейцария “Виготски и приобщаващото образование: епистемологични и методологически възгледи за силата на действие на специалистите”

Уважаеми колеги, Предвид глобалния здравен контекст, свързан с COVID-19, отлагането на Международния […]