Нашата сила е в нашето разнообразие

Под патронажа на г-жа Пекрес, Министър на Висшето образование и Изледванията на Франция, в Париж ще се проведе конгрес на тема: „Мултидисциплинарността в услуга на обществената реалност.“

Развитието на обществената потребност за превенцията и за провеждане на организирани грижи за застаряващото население на развитите страни поставя на дневен ред обсъждане на ролята на интердисциплинарността за подпомагане на образованието, здравето и автономността.
Юни 2010 година
„Мултидисциплинарността в услуга на обществената реалност.“

Това е тематичното послание на Конгреса Handicap 2010, който ще открои ролята на технологиите за здравеопазването и за осигуряването на независимия и сигурен начин на живот.

Неговите цели са:
 • Представяне на научно-изследователските и новаторските постижения;
 • Представяне на интегрирани решения: функционално реобучение, взаимодействие човек-машина, невронауки, ергономия, психология, педагогика, социология, лингвистика…;
 • Създаване на условия за обмен на информации между различните области : образование, здравеопазване, социална автономност;
 • Иницииране на междудисциплинарно сътрудничество…

Програмата на Конгреса включва: пленарен доклад и работа по секции посветени на познавателните, перцептивните и двигателните трудности; на процесите на остаряване и инвалидизиращите, хронични патологии като болестта на Алцхаймер; и на мултианомалиите.

Темите на научните секции са:
 • Технологии за автономност и за здравеопазването:
  • За поддържане на перцептивна активност ;
  • За поддържане на комуникацията;
  • За реобучение и стимулация;
  • Е-услуги;
 • Методологии
 • Психология, ергономия и невронауки
 • Социология
 • Етика
 • Социален живот
Официален сайт (на френски): Congres Handicap 2010