Международен научен семинар “Л. Виготски и приобщаващото образование”, 20-21 май 2021 г.

На 20 и 21 май 2021 г. се проведе Международният научен семинар “Л. Виготски и приобщаващото образование”. Двудневният виртуален форум събра участието на изследователи от 12 страни от 4 континента и показа ангажираността на научната общност към междукултурен обмен и споделена отговорност към решаване на важни въпроси в образователната ситуация. От идеите на Виготски до роботите Нао и Пепер се стигна до това какво може да бъде училището утре … Изключително полезни дни ! Новият формат Университет – с интензивен обмен на научни модели и практики. С достъпно, полезно, ангажиращо интердисциплинарно знание, обработено през филтъра на методологично обосновани изследвания. Форумът е реализиран с подкрепата на Посолство на Швейцария в България, Посолство на Канада в Румъния, България и Молдова и ВПУ-Фрибург, Швейцария. Организатор на семинара е Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие.

Програма на Международен научен семинар

SSI_2021BG