Международен научен семинар България-Канада-Швейцария

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЕМИНАР

БЪЛГАРИЯ-КАНАДА-ШВЕЙЦАРИЯ 

        

“Виготски и приобщаващото образование: епистемологични и методологически възгледи за силата на действие на специалистите”

20 и 21 май 2020 г.

гр. Велико Търново

Регистрацията за събитието е закрита.

Организатори: Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие, Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (Велико Търново, България), Департамент за изучаване на училищната и социалната адаптация, Университет на Шербрук (Квебек, Канада),  Център за подкрепа на изследванията, Висше Педагогическо Училище-Во (Лозана, Швейцария), Отдел Специално образование, Висше Педагогическо Училище-Вале (Ст. Морис, Швейцария),  Център за специална образователна подкрепа „П.Р. Славейков“ (Плевен), Начално училище „Цани Гинчев“ (Лясковец)  

Изправени пред сложната ситуация на приобщаващото образование, специалистите[1] имат ангажимента да предоставят подкрепа в обучението на учениците със сериозни затруднения в училище. Те полагат усилия да разберат как да трансформират собствената си ежедневна действителност. Някои от възникващите въпроси налагат своята логика от решения, основани на научните знания. От този момент нататък, връзката между ученето и новите културни форми заслужава специално внимание. Търсените отговори помагат да се улови промяната в мисленето и действията, която се случва чрез интервенцията, съпътстваща процесите на приобщаващото образование.
В действителност, този въпрос намира научната си обосновка в областта на историческата психология на развитието, разработена от Лев Виготски. В продължение на години приносът на този автор се превръща в съществен ориентир в науките за образованието, в хуманитарните и социалните науки, както и в областта на анализа на интервенционните дейности. Нещо повече, трансформирането на процесите на развитие има предимството да предизвиква тясната връзка между конкретното лице и образователните условия.
Използването на теоретичните приноси на Виготски позволява да се преразгледа въпроса за развитието на силата за действие в ситуация на интервенция.
Различни теоретични и методологически въпроси подхранват критиката и биха могли да помогнат за задълбочаване на новите разсъждения и предложения, свързани с културното наследство, произтичащи от изследванията на Виготски.
Този семинар предоставя рамката за провеждане на съвместна дискусия за посоките на развитие на приобщаващото образование.
Освен това, той ще позволи да бъдат разгледани и изяснени конкретни теоретични, методологични и етични въпроси. Семинарът ще позволи участие в съвременните дебати, които допринасят за структурирането на дейностите в областта на приобщаващото образование. Различните културни контексти ще допринесат за създаването на научно познание и за повдигането на дискусионни въпроси за процесите на концептуализация на интервенцията, различните инструменти за подкрепата на личностното развитие, условията, които благоприятстват възникването на силата за действие, формите на осъзнаване на хората в действие, подпомагане на еманципацията на участващите, ролята на изследователите и ръководителите като привилегировани свидетели на тези процеси …
Участието на всеки автор може да засегне един или повече от поставените въпроси, съобразно неговите специфични опори.

Протичане на семинара и начини за устно презентиране:

Първият ден на семинара ще бъде отбелязан, наред с други неща и с четенето на някои текстове, посветени на връзките между Виготски и приобщаващото образование, изтъквайки редица дискусионни въпроси, свързани със силата на действие на специалистите.
Вторият ден ще предложи лекции и методически семинари, насърчаващи взаимното обогатяване, като се започне от съответния опит и преживяванията на гостите: конкретни проблеми и трудности, изпитвани в интервенционните дейности епистемологични, методологически и етични предизвикателства, резултати.

Международният научен семинар ще предостави възможност за подготовка на научни текстове, което е отговорност на всеки участник.

Участието в международния научен семинар е безплатно за официалните лектори и гости.

Такси за регистрация:

Специалисти, изследователи: 30 $ / 25 € / 50 лв
Студенти: $ 15 / € 15/ 30 лв

Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие
Банка ДСК
IBAN:  BG17STSA93000025707306
Основание за плащане: участие в научен семинар

* Таксите за участие се плащат до 01 май 2020 г.

Регистрация за участие с презентация:

o Заглавие и автори на презентацията (на български и на френски език)
o Резюме до 300 думи (на български и на френски език)
o Работните езици са български и френски език (на място ще бъде осигурен симултанен и консекутивен превод).
o Изпратените текстове ще бъдат оценени от научен комитет.

Крайният срок за регистрация и изпращане на резюмета е 27 април 2020 г.

За допълнителна информация:

Христина Фидосиева, ИИИНАСР
iiinasrbg@gmail.com
тел.: 0885551353

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Димитър Симеонов – Зам.-ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Проф. дн Венка Кутева-Цветкова – Декан на Педагогически факултет
Проф. д-р Маринела Михова – Зам.-декан на Педагогически факултет
Доц. д-р Пенка Кънева – Ръководител на катедра „Начална училищна педагогика“
Проф. дн Жан-Клод Калюби – Ръководител на Департамент за изучаване на училищната и социалната адаптация, Университет на Шербрук (Канада)
Проф. дн Анелия Гърбачева – ИИИНАСР
Докторант Христина Фидосиева – ИИИНАСР
Доц. д-р Боряна Здравкова – Зам.-директор на Педагогически колеж, Плевен
Проф. дн Лиз Гремион (ВПУ, Лозана, Швейцария)
Проф. дн Франсоа Гремион (ВПУ, Бежюн, Швейцария)
Проф. дн Лин Нума Бокаж  (Университет Сержи-Понтоаз, Франция)
Доц. дн Катрин Гуетард (Университет Париж 8, Франция)
Доц. дн Мелиса Арнетон (INSHEA, Франция)
Проф. дн Жерардо Рестрепо (Зам.-декан на Факултет Науки за образованието, Университет на Шербрук, Канада)
Проф. дн Ан Лесард (Департамент за изучаване на училищната и социалната адаптация, Университет на Шербрук, Канада)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Доц. д-р Димитър Симеонов – Зам.-ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Проф. дн Венка Кутева-Цветкова – Декан на Педагогически факултет
Проф. д-р Маринела Михова – Зам.-декан на Педагогически факултет
Доц. д-р Пенка Кънева – Ръководител на катедра „Начална училищна педагогика“
Милен Наков – Директор на ЦСОП-Плевен
Проф. дн Жан-Клод Калюби – Ръководител на Департамента за изучаване на училищната и социалната адаптация, Университет на Шербрук
Проф. дн Анелия Гърбачева – ИИИНАСР
Докторант Христина Фидосиева – ИИИНАСР
Доц. д-р Неда Балканска – Ръководител на катедра „Специална педагогика и Логопедия“ – СУ „Св. Климент Охридски“
Иван Пейчев – Зам.-директор на НУ-Лясковец

[1] Приобщаващото образование се осъществява в условията на междусекторно сътрудничество и с участието на мултидисциплинарни екипи (педагогически, медицински, социални и др. специалисти).