Материали от Трети научен дискусионен форум  “От приобщаване към участие в образователния процес “, 07-08 декември 2018, гр. Велико Търново

“Управление, образователен процес, социопрофесионални отношения – в контекста на приобщаващата образователна институция и визията за Образованието 2030“ – проф. дпн. Анелия Гърбачева

“Обучението в приобщаващ контекст” – Христина Фидосиева

“Благополучието в училище на седмокласниците” – Лилия Кръстева-Пеева

“Стратегии за съвместно учене в масовата класна стая” – доц. д-р Неда Балканска

“Помагащите технологии за контрол с поглед в специалната образователна подкрепа” -Десислава Павлова, Павлина Дескова, Кристина Давчева

“Играя, уча и общувам с моето дете” – подкрепа и обучение на семейства – Антоанета Драганова-Бочева, Божидара Александрова,
Милен Наков

“Родителят  като фактор в приобщаващото образование” – Величка Станкова и Мария Георгиева

“Сензорно развитие и ерготерапия при деца” – Миглена Терзиева