Материали от Трети научен дискусионен форум

Материали от Трети научен дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“, 07-08 декември 2018, гр. Велико Търново

„Управление, образователен процес, социопрофесионални отношения – в контекста на приобщаващата образователна институция и визията за Образованието 2030“ – проф. дпн. Анелия Гърбачева
Aneliya_Garbatcheva

„Обучението в приобщаващ контекст“ – Христина Фидосиева
Christina_Fidosieva

„Благополучието в училище на седмокласниците“ – Лилия Кръстева-Пеева
Lilia_Krusteva-Peeva

„Стратегии за съвместно учене в масовата класна стая“ – доц. д-р Неда Балканска
Neda_Balkanska

„Помагащите технологии за контрол с поглед в специалната образователна подкрепа“ -Десислава Павлова, Павлина Дескова, Кристина Давчева
CSOP_Pleven

„Играя, уча и общувам с моето дете“ – подкрепа и обучение на семейства – Антоанета Драганова-Бочева, Божидара Александрова,
Милен Наков
CSOP_Rabotilnitsa

„Родителят  като фактор в приобщаващото образование“ – Величка Станкова и Мария Георгиева
RCPPPO_Burgas