Материали от Първи научен дискусионен форум  “От приобщаване към участие в образователния процес “, 14-15 декември 2017, гр. Велико Търново

Перспективи на приобщаването и гражданското участие – проф. дн Жан-Клод Калюби (Prof. Jean-Claude Kalubi)

Приобщаване и участие в образователния процес – проф. дпн Анелия Гърбачева

Подкрепа – между теоретичната парадигма и практическите предизвикателства – Христина Фидосиева

Представяне на тетрадки -МАК – Маргарита Аспарухава-Кандиларова

Модел на център за специална образователна подкрепа – Милен Наков

Изграждане на приобщаваща училищна среда – Иван Пейчев

Едно училище за всички – Модел за изграждане на приобщаваща училищна среда – Виктория Троянова

Онлайн платформа с ресурси за учители – Виктория Троянова

Час по приобщаване – ДГ Нарцис, гр. Силистра