Материали от Първи научен дискусионен форум

Материали от Първи научен дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“, 14-15 декември 2017, гр. Велико Търново

Перспективи на приобщаването и гражданското участие – проф. дн Жан-Клод Калюби (Prof. Jean-Claude Kalubi)
JC-Kalubi_Conf-Bulgarie-14-dec17-fin

Приобщаване и участие в образователния процес – проф. дпн Анелия Гърбачева
Приобщаване-и-участие-в-образователния-процес-проф.-дпн-Анелия-Гърбачева

Подкрепа – между теоретичната парадигма и практическите предизвикателства – Христина Фидосиева
ХФ_подкрепа

Представяне на тетрадки – Маргарита Аспарухова-Кандиларова
Представяне-на-тетрадки_МАК_ЦПО

Модел на център за специална образователна подкрепа – Милен Наков
CSOP_Pleven-nov

Изграждане на приобщаваща училищна среда – Иван Пейчев
Изграждане-на-приобщаваща-училищна-среда-97-2003

Едно училище за всички – Модел за изграждане на приобщаваща училищна среда – Виктория Троянова
CIE_Model_BG_14.11.2017

Онлайн платформа с ресурси за учители – Виктория Троянова
CIE_priobshti.se_14.11.2017

Час по приобщаване – ДГ Нарцис, гр. Силистра
20171214-Час-по-приобщаване-ДГ-Нарцис