Материали от Втори научен дискусионен форум

Материали от Втори научен дискусионен форум – междуинституционална квалификация „От приобщаване към участие в образователния процес на педагогическите специалисти и учениците“, 23-25 юни 2018, с. Крапец

Да се научиш да виждаш Другия: За подготовката на учителите да приемат разнообразието – проф. дн Лиз Гремион (Prof. Lise Gremion)
PPT-L.Gremion_Bulgarie-23.06.18

Функционално оценяване – проф. дпн Анелия Гърбачева
Функционално-оценяване-проф.-дпн-Анелия-Гърбачева

Изграждане на устойчив приобщаващ модел чрез междуинституционално сътрудничестово – Милен Наков
CSOP_Pleven_Krapets

Междуинситуционално сътрудничество – Христина Фидосиева
Крапец_23-25_06_ХФ

Превенция на професионалния стрес – Иван Пейчев
Превенция-на-професионалния-стрес-Иван-Пейчев