Консултиране при първично интервю – проект “РеМи”

На 26 и 29 юли се проведоха следващите два обучителни модула по проект “РеМи”. Срещите бяха насочени към студенти с конкретни практически насоки за консултиране при първично интервю от доц. д-р Даниела Боцева. 

Доц. д-р Боцева е част от факултет по Педагогика към катедра “Управление на образованието и специална педагогика” на Югозападен университет “Неофит Рилски”. Развива активна практика с деца с нарушения и проблеми в развитието, както и с техните семейства от 2008 година. Фамилен и брачен консултант и психодрама терапевт към Института по психодрама, индивидуална и групова психотерапия. Научните ѝ интереси за свързани с работа със семейства на деца с нарушения. 

По време на двата обучителни модула, студентите, включени в дейностите на проект “РеМи”, имаха възможност да получат практически насоки как да започнат работа със семействата, което се беше тяхната първа крачка към практиката, която им предстои. 

Включването на семействата в срещата осигури възможност за първи контакт между тях и студента, включен в работата с тях.