Католическият университет на Лувен-Ла-Ньов

Католическият университет на Лувен-Ла-Ньов е в листата на Топ-20 сред световните университети. Той е Университет с висока международна репутация и стил на преподаване, с признато качество на провежданите изследвания.

Разположен в привилегированата среда в сърцето на Белгия в него се учат повече от 21000 студенти от 135 националности.

Университетът насърчава международната мобилност на хора и знания, и преподавателският и изследователският състав също е представен от повече от 35 националности.

Католическият университет на Лувен-Ла-Ньов е франкофонски университет и има 14 факултета и 20 изследователски института.

Факултетът по Психология и Науки за Образованието има самостоятелен статут от 1969 г. Предлага програми за обучение в бакалавърска, магистърска и докторска степен в професионалните направления: психология, логопедия, подготовка на учители, семейни консултиране и др.

Университетът на Лувен-Ла-Ньов е Университет на ценностите и на иновациите в преподаването, приоритетно свързан с хуманистичните традиции и културното наследство на региона.