Индивидуална програма за обучение. Как се разработва и как се изпълнява ?

Лекционният курс е подготвен и реализиран за студенти от магистърската програма „Педагогика на деца със специални образователни потребности“ благодарение на Договора за културно-образователно сътрудничество на Wallonie-Bruxelles/България (декември 2006).
Le_programme_educatif_individualise