Един ден на двама франкофони

В началото на 2009 год. по покана на г-н Денис Пелси, посетихме учреждения от структурата на френската асоциация „Приятели на занаятите”.

Асоциацията има вече 50 годишна история и под нейната егида са създадени и действащи 40 учреждения от медико-социален тип, ситуирани в околностите на френската столица – Париж. Предлаганите услуги са: защитени жилища или временно настаняване в самостоятелни жилища, придружаване, професионални дейности и специално обучение. Клиентелата е представена от младежи и възрастни с ментални проблеми.

С любезното съдействие на г-н Денис Пелси се запознахме с екипа от специалисти, провеждащи обучението и продружаването на младежите и възрастните и посетихме „обществената пералня”, в която след специализирано обучение и професионална подготовка работи екип от специалисти по „бяло пране”.
http://cat.lesamisdelatelier.org/blanchisserie.html

Впечатляваща е организацията на труда и разпределението на дейностите в ресторанта, посещаван за обяд от повече от 280 работещи в околните предприятия.
http://cat.lesamisdelatelier.org/restaurationlivree.html

За хората с ментални проблеми са действащи и други предприятия и дейности. Отглеждане на разстения, билки, разстения, чиито семена са хранителни подправки и др.
http://cat.lesamisdelatelier.org/plantesbio.html

Защо работата е полезна за нас? Запознайте се с отговора на въпроса и разказаното от самите работещи: Денис, Натали и Одет. :
http://www.lesamisdelatelier.org/etab/catmosaic/index.html

Нека се опитаме да направим същото и у нас! Къде са българските асоциации и какви дейности отчитат по изпълняваните проекти?