Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители

Научна конференция с международно участие 25 години Педагогически факултет, секция „Начална училищна педагогика“ (6-7 ноември 2009)
Добрите-практики-в-дистанционното-обучение-на-ресурсни-учители