Втори обучителен модул по проект “РеMи” – “Неравенствата в приобщаващото образование”

На 18 юли се проведе втори обучителен модул по проект “РеМи” с лектор  Tibère Schweizer.  Темата на модула “Неравенствата в приобщаващото образование” е насочена към родители и студенти, които са включени в изпълнението на предстоящите дейности по проекта.  

Tibère Schweizer е научен сътрудник в изследователския отдел “Училищни институции, разнообразие и неравенства” (IDIS) на Висше педагогически училище, Фрибург (Щвейцария). В момента е докторант и разработва дисертация на тема “Записване, проследяване и управление на учениците: тетрадката за домашна работа като техника на управление”. Неговите научни интереси са свързани със социалните и образователни неравенства, социология на образованието, философия на езика и философия на технологията. 

Tibère Schweizer представи идеите на Мишел Фуко, свързани с философия на властта и осветли тяхното тълкуване през съвременната призма на училището като институции и неравенствата, произтичащи от това. Разгледа модела на действие на училището и възможните размествания в организацията, в опит да се минимализира вероятността за възникване на неравенства сред учениците.