ИИИНАСР участва в дистанционно проучване

ИИИНАСР изпълнява ангажимента за провеждане на дистанционно анкетиране с деца и ученици на различни възраст и в различна социална ситуация. Инициативата е част от проекта „Обучение на децата и младежите, въпреки ограниченията и срещу Covid-19“ на Франкофонската агенция на университетите. Целта на проекта е да се подготови Харта, включваща мерките за подпомагане на реинтеграцията на децата и младежите в училище чрез осъществяване на незабавно социално въздействие, за да се помогне на учителите и образователните общности да се справят с трудностите в обучението, причинени от пандемията COVID-19. В проекта участват изследователски екипи от Университети във Франция, Канада, Бразилия и Буркина Фасо. Създадените продукти ще се разпространяват в различни страни, в това число и в България.

Децата, младежите и социалната изолация в условията на COVID-19

По предложение на Силви Нормандеу от Университета на Шербрук (Канада), практик-изследовател в областта на образованието, се организира провеждането на дистанционно анкетиране с цел проучване на това как децата и младежите преживяват наложените ограничения и социална изолация, поради пандемията на коронавирус.

Събират се гледните точки на деца и младежи, засегнати от тази ситуация. Интересът е към разбирането на какво мислят те за това ограничение, за училището в къщи, както и за COVID-19.

Обръщението ни е към родителите и педагогическите специалисти, бихте ли оказали съдействие като осигурите възможност за провеждане на дистанционното интервю с Вашето дете, с Вашите ученици? Те ще отговорят на няколко въпроса под формата на устно или писмено интервю (можем да се срещнем по скайп или на друга платформа по Ваш избор).

Може да ни пишете на следния адрес: iiinasrbg@gmail.com

Ето въпросите, които ще бъдат зададени на децата (не ги разкривайте на детето си) Моля, обърнете внимание, че всички данни ще бъдат третирани с поверителност на участниците.

Предоставямe Ви линк, за да се запознаете по-подробно с изследването, в което участва Силви Нормандеу и което се провежда в няколко страни.