Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Международен научен семинар “Л.С. Виготски и приобщаващото образование: епистемологични възгледи за силата на действие на специалистите”

май 20, 2020 @ 8:00 am - май 21, 2020 @ 5:00 pm

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЕМИНАР

“Л.С. Виготски и приобщаващото образование: епистемологични възгледи за силата на действие на специалистите”

20 и 21 май 2021 г.

Събитието ще се проведе в онлайн платформа.

Организатори: 

Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие, Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (Велико Търново, България), Департамент за изучаване на училищната и социалната адаптация, Университет на Шербрук (Квебек, Канада),  Висше Педагогическо Училище-Фрибург (Фрибург, Швейцария), Висше педагогическо училище-Во (Лозана, Швейцария), Отдел Специално образование, Висше Педагогическо Училище-Вале (Ст. Морис, Швейцария),  Университет Cergy-Pontoise (Франция), Катедра „Специална педагогика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (София, България), Център за специална образователна подкрепа „П.Р. Славейков“ (Плевен, България), Начално училище „Цани Гинчев“ (Лясковец, България)  

Изправени пред сложната ситуация на приобщаващото образование, специалистите[1] имат ангажимента да предоставят подкрепа в обучението на учениците със сериозни затруднения в училище. Те полагат усилия да разберат как да трансформират собствената си ежедневна действителност. Някои от възникващите въпроси налагат своята логика от решения, основани на научните знания. От този момент нататък, връзката между ученето и новите културни форми заслужава специално внимание. Търсените отговори помагат да се улови промяната в мисленето и действията, която се случва чрез интервенцията, съпътстваща процесите на приобщаващото образование.
В действителност, този въпрос намира научната си обосновка в областта на историята на психология на развитието, разработена от Лев Виготски. В продължение на години приносът на този автор се превръща в съществен ориентир в науките за образованието, в хуманитарните и социалните науки, както и в областта на анализа на интервенционните дейности. Нещо повече, трансформирането на процесите на развитие има предимството да предизвиква тясната връзка между конкретното лице и образователните условия.
Използването на теоретичните приноси на Виготски позволява да се преразгледа въпроса за развитието на силата за действие в ситуация на интервенция.
Различни теоретични и методологически въпроси подхранват критиката и биха могли да помогнат за задълбочаване на новите разсъждения и предложения, свързани с културното наследство, произтичащи от изследванията на Виготски.
Този семинар предоставя рамката за провеждане на съвместна дискусия за посоките на развитие на приобщаващото образование.
Освен това, той ще позволи да бъдат разгледани и изяснени конкретни теоретични, методологични и етични въпроси. Семинарът ще позволи участие в съвременните дебати, които допринасят за структурирането на дейностите в областта на приобщаващото образование. Различните културни контексти ще допринесат за създаването на научно познание и за повдигането на дискусионни въпроси за процесите на концептуализация на интервенцията, различните инструменти за подкрепата на личностното развитие, условията, които благоприятстват възникването на силата за действие, формите на осъзнаване на хората в действие, подпомагане на еманципацията на участващите, ролята на изследователите и ръководителите като привилегировани свидетели на тези процеси …
Участието на всеки автор може да засегне един или повече от поставените въпроси, съобразно неговите специфични опори.

Протичане на семинара и начини за устно презентиране:

Първият ден на семинара ще бъде отбелязан, наред с други неща и с четенето на някои текстове, посветени на връзката между Виготски и приобщаващото образование, изтъквайки редица дискусионни въпроси, свързани със силата на действие на специалистите.
Вторият ден ще предложи лекции и методически семинари, насърчаващи взаимното обогатяване, като се започне от съответния опит и преживяванията на гостите: конкретни проблеми и трудности, изпитвани в интервенционните дейности епистемологични, методологически и етични предизвикателства, резултати.

Международният научен семинар ще предостави възможност за подготовка на научни текстове, което е отговорност на всеки участник.

(файлове)

Календар:

20 март 2021 г. – Начало на регистрацията

20 април 2021 г. – Изпращане на резюмета и публикации (предварителна версия на текста)

01 май 2021 г. – Решение на научния комитет

20-21 май – Международен научен семинар

Регистрация за участие с презентация:

o Заглавие и автори на презентацията (на български и на френски език)
o Резюме до 300 думи (на български и на френски език)
o Работните езици са български и френски език (осигурен симултанен и консекутивен превод).
o Изпратените текстове ще бъдат оценени от научен комитет.

Крайният срок за регистрация и изпращане на резюмета е 20 април 2021 г.

iiinasrbg@gmail.com

Христина Фидосиева

Анелия Гърбачева

Организационен комитет

Научен комитет 

доц. д-р Димитър Симеонов – зам.-ректор ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ доц. д-р Димитър Симеонов – зам.-ректор ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
проф. дн Венка Кутева-Цветкова – Декан на Педагогически факултет проф. дн Венка Кутева-Цветкова – Декан на Педагогически факултет
проф. д-р Маринела Михова, зам.-декан на Педагогически факултет проф. д-р Маринела Михова, зам.-декан на Педагогически факултет
доц. д-р Боряна Здравкова, зам.-декан Педагогически колеж, Плевен доц. д-р Боряна Здравкова, зам.-декан Педагогически колеж, Плевен
доц. Д-р Пенка Кънева – ръководител катедра „Начална училищна педагогика“ доц. Д-р Пенка Кънева – ръководител катедра „Начална училищна педагогика“
проф. д-р Неда Балканска, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Неда Балканска, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
проф. дпн Анелия Гърбачева – ИИИНАСР проф. дпн Анелия Гърбачева – ИИИНАСР
д-р Христина Фидосиева – ИИИНАСР д-р Христина Фидосиева – ИИИНАСР
Лилия Кръстева-Пеева, ИИИНАСР проф. д-р Александр Дюшен – HEP-Фрибург
проф. д-р Александр Дюшен – HEP-Фрибург проф. Лиз Гремион – Швейцария
Тибер Швайцер – HEP-Фрибург проф. Франсоа Гремион – Швейцария
Росли Ангранд – Университет  Шербрук проф. Герард Рестрепо – Канада
Милен Наков –ЦСОП „П.Р. Славейков“ проф. Жан-Колд Калюби – Канада
Иван Пейчев – НУ „Цани Гинчев“ проф. Лин-Нума Бокаж, – Франция
д-р Мелиса Арнетон – Франция

[1] Приобщаващото образование се осъществява в условията на междусекторно сътрудничество и с участието на мултидисциплинарни екипи (педагогически, медицински, социални и др. специалисти).

Детайли

Начало:
май 20, 2020 @ 8:00 am
Край:
май 21, 2020 @ 5:00 pm

Организатор

ИИИНАСР
Email:
iiinasrbg@gmail.com
Уебсайт:
ir-di-tsa.com

Място

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”
Велико Търново, + Google Map

Registrations are closed for this event