Партньори

Център за специална образователна подкрепа „П.Р.Славейков“, гр. Плевен

http://www.csop-pleven.com/

Център за специална образователна подкрепа „Леда Милева“, гр.  Долни Дъбник

http://www.csop-lm.eu/

История на сътрудничество

E-PsychoEducation Годишен обзор, 2012
b2f-18-01-pdf

E-PsychoEducation Бюлетин, декември 2011
bulletin-2011-pdf