Партньори

Център за специална образователна подкрепа “П.Р.Славейков”, гр. Плевен

Център за специална образователна подкрепа

“Леда Милева”, гр.  Долни Дъбник