Histoire et actualité de la collaboration. История и настояще на сътрудничеството

Форум „Десетгодишнина на сътрудничеството на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Университета на Монс-Ено“ Под патронажа на г-жа Мари-Доминик Симоне, Министър на научните изследвания, новите технологии и международните отношения на Валония (Белгия) и с участието на Посланика на Република България в Белгия, Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, проф. дн Пл. Легкоступ и Зам.-Министъра на Международното сътрудничество на Валония-Брюксел, Ш.-Е. Лагас 21 ноември 2008. Монс, Белгия
histoire_et_actualite_de_la_collaboration